qpris
Velkommen til ein
gallakveld fylt med filmar,
underhaldning og utdeling av
prisar!
20.NOVEMBER
19.00 I TRIVSELSHAGEN